Draagvlak en borging

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder huisartsenpost (HAP), bestuurder ziekenhuis.
 • Manager HAP, manager spoedeisende hulp (SEH).
 • Procesmanager HAP, procesmanager ziekenhuis.
 • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
 • Privacy en Security officer HAP, privacy en security officer ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Samenwerken binnen het regionale acute zorgnetwerk.
 • (Vroegtijdig) informeren en betrekken van alle betrokkenen, dus de directie, managers en zorgverleners.
 • Rekening houden met belangen en motivaties.
 • Opstellen van een Privacy Impact Analyse (PIA) en Security Risico Analyse.
 • (Blijven) communiceren met alle betrokkenen.
 • Waarderen en complimenteren van alle betrokkenen.
 • Borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie.

Meer weten?

Hieronder wordt verder ingegaan op de beschreven belangrijkste to-do’s voor het creëren van draagvlak en borging van de verwijzing van de HAP naar de SEH.

Berichten 15 en 16

Andere lagen