Bestuurlijk commitment

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiĆ«n en middelen beschikbaar zijn.  

Wie zijn er nodig?

  • Bestuurder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), bestuurder ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Manager ambulancevoorziening, manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-manager.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Betrekken van de bestuurders, managers en huisarts vanaf de start tot en met de uiteindelijke implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Neem hen mee in de opgestelde businesscase en maak hen onderdeel van de (gezamenlijke) governance voor projectbewaking en -sturing. Zie voor meer informatie de thema’s Businesscase en Strategie- en beleidsvorming.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op de rol van de bestuurder en de huisarts. Ook geven we een voorbeeld over het regelen van bestuurlijk commitment.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen