Opdracht aan de ICT leverancier

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Applicatiebeheerder ambulancevoorziening, applicatiebeheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van het technische bericht voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts in het informatiesysteem, conform de informatiestandaard Acute Zorg.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven wat er mist of gewijzigd moet worden aan de offerte bij de ICT-leverancier om deze te kunnen accorderen.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

De zorgaanbieder vraagt een offerte op bij de ICT-leverancier voor participatie in het project. Voor de huisarts houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het Huisarts Informatiesysteem (HIS) uiteindelijk het bericht voor de rapportage verleende zorg kan ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens). Voor de meldkamer, de ambulance en de SEH houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) of Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) het bericht kan samenstellen en versturen naar het HIS. Het is daarbij vooral ook belangrijk dat gebruikers leren hoe zij hiermee moeten werken.

Hieronder gaan we verder in op de vragen en de eisen die aan de leverancier kunnen worden gesteld.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen