Terminologie- en Codestelsels

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecases Rapportage verleende zorg van de meldkamer naar de huisarts, Rapportage verleende zorg van de ambulance naar de huisarts en Rapportage verleende zorg van de spoedeisende hulp (SEH) naar de huisarts.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager SEH. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aansluiten op het datascenario: nagaan of de gestandaardiseerde waardenlijsten in het datascenario volledig en correct worden gerepresenteerd door de waardenlijsten zoals die geïmplementeerd zijn in het eigen informatiesysteem. Dit geldt zowel voor het versturende Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) of Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), alsook voor het ontvangende Huisarts Informatiesysteem (HIS).
    In de rapportage verleende zorg naar de huisarts komt vrijwel geen gestructureerde code- of waardenlijsten voor. Alleen in de persoonsgegevens komen een aantal waardenlijsten voor, zoals de tabel voor landnamen en het soort telefoonnummer (thuis, tijdelijk, werk of mobiel). Wel is het zo dat in de rapportageteksten ICD10-, SNOMED- of LOINC-codes kunnen staan, waarbij het voor de leesbaarheid van het rapport de bedoeling is dat ook de tekstwaarde van deze codes worden meegegeven.
  • Is er geen geen volledige aansluiting op de gestandaardiseerde terminologie- en codestelsels? Creëer dan, in samenwerking met de ICT-leverancier, een praktische oplossing, bijvoorbeeld het converteren van de geïmplementeerde waardenlijsten in de informatiesystemen.

Meer weten?

Een terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk een eigen doel en eigen kenmerken. Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Op de website van het Nictiz Terminologiecentrum is meer informatie te vinden over terminologie- en codestelsels.

De informatiestandaard Acute Zorg maakt gebruik van nationale en internationale terminologie- en codestelsels, zoals SNOMED CT en Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC). In specifieke gevallen zijn waardenlijsten toegepast die worden beheerd en aangedragen door landelijke beroepsgroepen, zoals de NHG-tabellen. Bij het opstellen van de dataset zijn waar mogelijk zorginformatiebouwstenen (zibs) gebruikt.

Voor codestelsels geldt hetzelfde als voor de datascenario’s (codestelsels zijn hier immers onderdeel van): door landelijk gebruik is maatwerk per zorgaanbieder niet meer nodig.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen