Stakeholders

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de rapportage verleende zorg naar de huisarts en hen betrekken bij de implementatie. De stakeholders hebben belang bij de implementatie of zijn betrokken bij de implementatie en de realisatie ervan. Inzicht in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is, is belangrijk. Zo kunnen ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding en in overweging worden genomen.

Wie zijn er nodig?

  • Projectmanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), projectmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen van de primaire en secundaire stakeholders.
  • Definiëren van de mate van betrokkenheid van de stakeholders.
  • Opstellen van een stakeholderanalyse.
  • Verifiëren van de stakeholderanalyse binnen het projectteam.

Meer weten?

Primaire stakeholders
Primaire stakeholders zijn personen of groepen die direct betrokken zijn bij de implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Deze personen en groepen zijn betrokken bij het opstarten, uitwerken en uitvoeren van de implementatie. Ook brengen zij daadwerkelijk de rapportage verleende zorg naar de huisarts in praktijk. De mate waarin deze stakeholders belang hebben en de mate waarin zij invloed hebben, is over het algemeen hoog. Bekijk het voorbeeld van een stakeholderanalyse met daarin de verschillende categorieën voor de mate van belang en de mate van invloed.

Secundaire stakeholders
Secundaire stakeholders zijn personen of groepen die indirect of in mindere mate betrokken zijn bij de implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. De rapportages verleende zorg naar de huisarts heten Meldkamerrapportage (bericht 4), Ambulancerapportage (bericht 13) en Spoedeisende hulprapportage (bericht 14) in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts - huisartsenpost - ambulance voorziening – afdeling spoedeisende hulp. Deze Richtlijn bestaat in totaal uit 22 berichten. Om deze 22 berichten te kunnen uitwisselen volgens de Richtlijn, dienen alle zorgaanbieders uit de acute zorgketen deze berichten te implementeren. Alle betrokkenen binnen deze keten hebben dus belang bij elke implementatie. Bekijk de voorbeelden van de secundaire stakeholders en wie er indirect betrokken kunnen zijn tijdens de implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts.

Hieronder geven we voorbeelden van de verschillende betrokkenen en belanghebbende partijen bij de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Het kan voorkomen dat we specifieke functies of rollen benoemen die binnen de organisatie niet vervuld worden. In dat geval is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden bij de betreffende functie of rol elders belegd worden. Een voorbeeld: heb je geen functioneel of applicatiebeheerder in dienst? Vraag de ICT-leverancier of hij de verantwoordelijkheden behorende bij functioneel beheerder/applicatiebeheerder kan vervullen.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen