Patiënttoestemming

Wat moet er gebeuren?

Vastleggen dat patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsoverkomst (WGBO). De meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp (SEH) mag volgens de WGBO de huisarts volledig op de hoogte brengen van de spoedsituatie en de verleende zorg, zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt.  

Wie zijn er nodig?

  • Huisarts.
  • Privacy officer.
  • Security officer.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Vastleggen in eigen documentatie dat de rapportage verleende zorg naar de huisarts valt onder de daarvoor opgestelde WGBO, waardoor patiënttoestemming niet nodig is.
  • Contact opnemen met de privacy- en/of security officer voor meer informatie over de WGBO en patiënttoestemming.

Meer weten?

Hieronder verwijzen we naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)-richtlijn waarin beschreven staat hoe om te gaan met medische gegevens. Ook verwijzen we naar de website van de KNMG voor de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Ten slotte heeft het ministerie van VWS een factsheet opgesteld over wanneer de patiënt toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze is in lijn met de KNMG-richtlijn. Belangrijk om rekening mee te houden: de factsheet gaat niet in op de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling, het informed consent (art. 7:450 BW).

Rapportages verleende zorg

Andere lagen