Technische berichten

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA)-technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/ CDA-technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om het technische bericht voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts te ondersteunen.
  • Indien nodig: de ondersteuning van dit technisch bericht onderdeel maken van de opdracht tot implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts, aan de desbetreffende ICT-leveranciers. Zie hiervoor het thema Opdracht aan ICT-leverancier.

Meer weten?

Om informatiesystemen in de zorg met elkaar te kunnen laten communiceren, wordt gebruikgemaakt van technische berichten. Technische berichten hebben een bepaalde structuur, gedefinieerd door de HL7v3/CDA. Deze technische berichten zijn ontwikkeld op basis van HL7v3/CDA-templates. De data-elementen zoals in het datascenario gespecificeerd, worden met één van deze technische berichten beschikbaar gesteld door ofwel het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) of het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) aan het Huisarts Informatiesysteem (HIS).

Voor zorgverleners zijn technische berichten niet direct zichtbaar, maar voor ICT-leveranciers zijn deze hét middel om data eenduidig en met de juiste context onderling te kunnen uitwisselen.

In de regel zijn technische berichten direct gekoppeld aan de datascenario’s. Voor het bericht voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts zijn, zoals in het thema Dataset aangegeven, drie aparte usecases opgesteld. Vervolgens is slechts één datascenario ontwikkeld, omdat de inhoud van de berichten bij iedere usecase hetzelfde is.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen