Dataset

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Doorlopen van de dataset, specifiek het datascenario voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Stel daarbij vast welke gegevens in het eigen informatiesysteem representatief zijn voor de gegevens in het datascenario.
  • Voor het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS): nagaan of de gegevens, die nodig zijn voor het versturen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts, ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem worden ingevoerd (datakwaliteit). 
  • Voor het Huisarts Informatiesysteem (HIS): nagaan of de ontvangen gegevens voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts correct en volledig kunnen worden verwerkt en getoond (datakwaliteit) aan de huisarts.

Meer weten?

De dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is een samengestelde set van data-elementen, die ieder weer bestaan uit componenten zoals terminologieën, datastructuren en codestelsels. De dataelementen die bij alle berichten binnen de acute zorg horen, vormen één dataset. In de online applicatie ART-DECOR staat de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Vanwege standaardisatie, Eenheid van Taal en eenmalige registratie voor meervoudig gebruik, wordt een dataset zoveel mogelijk samengesteld met zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor meer informatie over zibs, zie de pagina over zibs op de website van Nictiz.

In principe wordt voor elke usecase een datascenario gemaakt met data-elementen uit de dataset acute zorg. Een datascenario is dus een subset van de dataset acute zorg die in de meeste gevallen bij één usecase hoort. Echter, voor de drie usecases van de rapportage verleende zorg naar de huisarts is slechts één datascenario aangemaakt. Dit kan omdat de inhoud van de drie berichten exact gelijk is. Dit geldt ook voor het onderliggende technische bericht, welke in het gelijknamige thema wordt uitgelegd.

Hieronder gaan we specifiek in op het datascenario voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen