Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor:

 • Het versturen van het technische bericht Rapportage verleende zorg naar het Huisarts Informatiesysteem (HIS).

Gereedmaken van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor:

 • Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Rapportage verleende zorg van het MKAIS, AMBIS of ZIS.

De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Wie zijn er nodig?

 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), functioneel beheerder ziekenhuis. 
 • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
 • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten (bijvoorbeeld de kosten voor de ICT-leverancier) en wat de doorlooptijd wordt van de implementatie. Dit is doorgaans onderdeel van het projectplan.
 • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen. Het MKAIS, AMBIS of ZIS moet er automatisch voor zorgen dat de juiste gegevens worden verzameld, in het bericht worden geplaatst en vervolgens direct (24/7) naar de huisarts worden gestuurd. Het HIS ontvangt het bericht. De huisarts moet deze gegevens overzichtelijk kunnen inzien in het systeem.
 • Implementeren van het technische bericht Rapportage verleende zorg in het MKAIS, AMBIS of ZIS, zodat het verstuurd kan worden naar het HIS.
 • Implementeren van het technische bericht Rapportage verleende zorg in het HIS, zodat de huisarts dit kan ontvangen en verwerken.
 • Testen van het technische bericht Rapportage verleende zorg met de huisarts en gebruikers van de meldkamer, ambulance of SEH voor het in gebruik wordt genomen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ketentests worden uitgevoerd met het MKAIS, AMBIS of ZIS als versturende partij en het HIS als ontvangende partij. Bij voorkeur wordt getest met partijen in de regio waarmee deze berichten worden uitgewisseld. Hierbij ook de performance en bruikbaarheid controleren.
 • Operationaliseren en beheren: zie het betreffende thema.

Meer weten?

Voor meer informatie over de informatiestandaard Acute zorg en de bijbehorende usecases Rapportages verleende zorg naar de huisarts (berichten 4, 13 en 14) verwijzen we naar de thema’s Informatiestandaard, Functioneel ontwerp en Dataset in de interoperabiliteitslaag Informatie hier in Amigo!.

In het ontwerp heten de berichten net zoals in de Richtlijn: Meldkamerrapportage (bericht 4), Ambulancerapportage (bericht 13) en Spoedeisende hulprapportage (bericht 14). In de informatiestandaard is voor deze drie use cases één technisch bericht ’rapportages verleende zorg van meldkamer, ambulance, spoedeisende hulp naar huisarts’ gemaakt. De naam van dit bericht maakt direct duidelijk welke informatie er tussen de partijen uitgewisseld wordt. 

Rapportages verleende zorg

Andere lagen