Proces

Wat moet er gebeuren?

Beschrijven van het gewenste proces voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts vanuit de meldkamer, ambulance of de spoedeisende hulp (SEH). De rapportage verleende zorg kan worden verstuurd door de verpleegkundig meldkamer centralist (bericht 4), de ambulancezorgprofessional (bericht 13) en de SEH-arts of SEH-verpleegkundige (bericht 14). Analyseer wat het versturen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Door de rapportage verleende zorg is de huisarts volledig op de hoogte van de spoedsituatie en de verleende zorg, wat bijdraagt aan het kunnen leveren van de juiste zorg. Kijk voor voorbeelden van het proces onder aan deze pagina bij ‘Meer weten’.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), manager SEH. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.  
  • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aanwijzen van een procesmanager die zich verdiept in de rapportage verleende zorg naar de huisarts.
  • Onderzoeken van de wijzigingen in de werkinstructies, die het gevolg zijn van het implementeren van de rapportage verleende zorg. Let hierbij vooral op de handelingen.
  • Maken van duidelijke afspraken over de nieuwe werkinstructies met alle betrokkenen zoals hierboven genoemd.

Meer weten?

Binnen het gehele acute zorgproces vinden verschillende gegevensuitwisselingen plaats, zoals beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Hieronder gaan we in op hoe de rapportage verleende zorg naar de huisarts (berichten 4, 13 en 14) over het algemeen verloopt. Dit vormt de basis voor de eigen, specifieke procesbeschrijving.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen