Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de rapportage verleende zorg naar de huisarts 24/7 beschikbaar.  

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de ambulancevoorziening, de SEH en de huisarts. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van de rapportage verleende zorg naar de huisarts met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de ambulancevoorziening, de SEH, de huisarts, de ICT-leveranciers en de personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd, evenals alle informatie over de koppelingen tussen het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance informatiesysteem (AMBIS) of Ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) met het Huisarts Informatiesysteem (HIS). Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op het operationaliseren en beheren, de beheerafspraken die gemaakt moeten worden en de periodieke releases van de informatiestandaard Acute Zorg.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen