Kwalificaties

Wat moet er gebeuren?

Alle betrokken ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen, om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz- informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geĆÆmplementeerd.

Wie zijn er nodig?

 • Applicatiebeheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), applicatiebeheerder ziekenhuis.
 • ICT-leverancier huisarts, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis. 
 • Nictiz Kwalificatiecentrum.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. Een applicatiebeheerder zoals bij de ambulancevoorziening en het ziekenhuis, is meestal niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Op de hoogte zijn van wat (her)kwalificatie inhoudt.
 • Controleren of de ICT-leverancier gekwalificeerd is. Wanneer dit niet het geval is, de ICT-leverancier verwijzen naar het Nictiz Kwalificatiecentrum.

Meer weten?

Voor meer informatie over kwalificatie kan worden gekeken op onze website van Nictiz. Daar is informatie te vinden over:

 • Wat een kwalificatie is.
 • Wat het kwalificatieproces inhoudt (door middel van een infographic).
 • De doorlooptijd van een kwalificatie.
 • De voorwaarden en eisen van kwalificatie.
 • Wat een herkwalificatie is.
 • De actoren en hun rollen die bij kwalificatie betrokken zijn.
 • Een overzicht van gekwalificeerde softwareleveranciers.
 • Een overzicht van netwerkleveranciers die zijn gekwalificeerd als zorgserviceprovider (ZSP).
 • Contactgegevens van het Nictiz Kwalificatiecentrum.
 • Uitleg over het gebruik van BITS.

Voor de volledigheid volgt hieronder een korte toelichting op de belangrijkste informatie.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen