Functioneel ontwerp

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de rapportage verleende zorg naar de huisarts vanuit de meldkamer, ambulance of de spoedeisende hulp (SEH) staat gespecificeerd en waarin de meerwaarde van deze rapportages zijn bepaald.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen in hoeverre de usecases in het functioneel ontwerp aansluiten op de beschreven processen, richtlijnen en werkafspraken bij alle betrokken zorgaanbieders.
  • In kaart brengen welke functies binnen iedere zorgaanbieder betrekking hebben op de bedrijfsrollen zoals genoemd in het functioneel ontwerp.

Meer weten?

Het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Acute Zorg bevat de beschrijvingen en de opbouw van de usecases van de informatiestandaard Acute Zorg. Elke usecase bevat de beschrijving van het stukje zorgproces waarbinnen een bericht wordt verstuurd tussen twee zorgaanbieders. Voor elk bericht is een usecase uitgewerkt.

In het functioneel ontwerp zijn voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts drie usecases opgesteld:

In elke usecase zijn de betrokken informatiesystemen als systeemrollen beschreven, samen met de transacties tussen deze informatiesystemen en de bedrijfsrollen. De gebruikers van de betrokken informatiesystemen vervullen de bedrijfsrollen.

In de usecases voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts zijn het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) de versturende systemen. Het Huisarts Informatiesysteem (HIS) is het ontvangende systeem.

Elke usecase beschrijft het soort transactie van het bericht. In de usecases voor de rapportage verleende zorg wordt vanuit elk van de betrokken informatiesystemen een bericht verstuurd. Hierin staan de gegevens van de rapportage die wordt verstuurd naar de huisarts. Dit bericht wordt door het HIS ontvangen, verwerkt en getoond, zodat de huisarts hierop verdere acties kan ondernemen. In het thema Dataset wordt in detail de opzet en inhoud van deze transacties uitgelegd.

Om de usecase te verduidelijken wordt gebruikgemaakt van een patient journey; zie ook het gelijknamige thema binnen de interoperabiliteitslaag Zorgproces.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen