Scholing

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts.

Opleiden van de beheerders van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor het beheren van de functionaliteit om de rapportage verleende zorg naar de huisarts te kunnen versturen.

Opleiden van de huisarts en de beheerders van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor het beheren van de functionaliteit om de rapportage verleende zorg naar de huisarts te kunnen ontvangen en verwerken.

Wie zijn er nodig?

 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), functioneel beheerder ziekenhuis. 
 • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier huisarts.
 • Opleidingscoördinator ambulancevoorziening, opleidingscoördinator ziekenhuis. Deze rol vervult de huisarts vaak zelf.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van de beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een rooster voor scholing van de zorgverleners en beheerders.
 • Vrijmaken van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Inschrijven van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Geven van de scholing.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor de huisarts en de zorgverleners bij de meldkamer, de ambulance en de SEH gebruikershandleidingen worden gemaakt. Het kan zijn dat deze al beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die zij moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken volgens de nieuwe werkwijze.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten voor de beheerders beheerafspraken worden gemaakt. Deze afspraken leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat de rapportage verleende zorg naar de huisarts 24/7 operationeel blijft. Zie hiervoor ook het thema Operationaliseren en beheren. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen