Strategie- en beleidsvorming

Wat moet er gebeuren?

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), bestuurder ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Manager ambulancevoorziening, manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Organiseren van de acute zorgketen:
  • Aanwijzen van een ketenregisseur (projectmanager) binnen de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen de rapportage verleende zorg naar de huisarts.
  • Bepalen hoe de effecten gemeten moeten worden van de implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts.
   • Tip: verzamel de ervaringen van de zorgverleners in de keten en beoordeel daarvan meerwaarde.
  • Bepalen welke organisaties betrokken moeten worden voor het behalen van de doelstelling. Zie hiervoor het thema Stakeholders.
  • Opzetten van de gezamenlijke governance voor projectbewaking, projectsturing en verbinding tussen alle deelnemende organisaties (stuurgroep).
  • Bepalen met welke mogelijke risico’s en calamiteiten rekening gehouden moet worden tijdens het project. Hiervoor een plan en maatregelen uitdenken en dit vastleggen in een continuïteitsplan.
  • Vaststellen van de projectovereenkomst tussen de deelnemende organisaties. Deze ondersteunt de (digitale) strategie van de organisaties. Het geeft aan hoe de rapportage verleende zorg naar de huisarts past bij de langetermijnvisie op het gebied van gegevensuitwisselingen.
 • Inrichten van een project per organisatie:
  • Aanwijzen van een projectmanager binnen de organisatie. Die werkt nauw samen met de ketenregisseur van de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen de rapportage verleende zorg naar de huisarts.
  • Bepalen hoe de effecten van de implementatie gemeten moeten worden van de rapportage verleende zorg naar de huisarts.
   • Tip: verzamel specifieke ervaringen van de zorgverleners in de organisatie en beoordeel deze op meerwaarde. Tijdens de operationalisatie kunnen de effecten worden getoetst en de leerpunten worden geformuleerd via een feedbacksessie.
  • Maken van een plan van aanpak met de volgende onderdelen:
   • Bepalen van de governance binnen de organisatie voor projectsturing en -bewaking.
   • Bepalen welke middelen nodig zijn voor de uitvoering, zoals mensen, materieel en financiering.
   • Expliciet maken van taken, verantwoordelijkheden en planning.
  • Zorg dragen voor een gecoördineerde overdracht van het project naar de beheerorganisatie.

Meer weten?

Hieronder geven we verdere adviezen en voorbeelden voor het ketenbeleid, de projectinrichting per organisatie en de projectstructuur.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen