Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop de rapportage verleende zorg naar de huisarts binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal de rapportage verleende zorg naar iedere gewenste huisarts kan worden verstuurd.  

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Contact opnemen met de beheerder van de landelijke infrastructuur voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationaliseren met de ICT-leverancier van het Huisarts Informatiesysteem (HIS), het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor de aansluiting op de landelijke infrastructuur.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met de landelijke infrastructuur.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 wordt beheerd.

Meer weten?

Voor het versturen van berichten tussen de meldkamer, de ambulancevoorziening of het ziekenhuis en de huisarts wordt een bestaande landelijke technische infrastructuur gebruikt, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende netwerken en applicaties. Alle berichten die in Nederland worden verstuurd tussen de systemen MKAIS, AMBIS of ZIS en HIS gaan via dit netwerk. Voor een goed werkende overdracht is het van belang dat een infrastructuur is opgezet tussen de systemen MKAIS, AMBIS of ZIS en het landelijk netwerk en tussen het HIS en het landelijke netwerk. Indien er bijvoorbeeld een directe verbinding wordt opgezet van een ZIS naar een HIS, dan is het niet mogelijk om als SEH een bericht te versturen naar een huisarts in een andere regio.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen