Bestuurlijk commitment

Zorgen voor (bestuurlijk) commitment vanuit alle deelnemende instellingen, maatschappen, verenigingen en leveranciers die zich bezighouden met het vastleggen en uitwisselen van zorginformatie. Dit zorgt ervoor dat er aandacht is voor het onderwerp binnen de organisaties en dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.

Wat moet er gebeuren?

  • De bestaande informatiestandaard moet bestuurlijk worden omarmd om deze te kunnen gebruiken.
  • Er moeten afspraken zijn over welke items verplicht zijn en welke optioneel.

Wie zijn er nodig?

  • bestuurders van de verschillende instellingen, maatschappen, verenigingen en leveranciers
  • klinisch informatici voor de verbinding en afstemming

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Toepassen van een vorm van bestuurlijk commitment, zoals het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst of het uitdragen van aangepast beleid.

Meer weten?

De deelnemers van het project OncoNext pakken het bestuurlijk commitment op voor de toepassing van de informatiestandaard Mammacarcinoom voor de gegevensoverdracht van en naar het MDO (multidisciplinair overleg). OncoNext is een initiatief om patiëntinformatie eenvoudiger uitwisselbaar en herbruikbaar te maken. Het doel is om de gegevens van de patiënt, zorgverlener, en kwaliteit & research samen te brengen. Het programma OncoNext staat voor het bewerkstelligen van nationale gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in de oncologische zorg.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen