Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

In de informatiestandaard Mammacarcinoom is opgenomen wélke gegevens uit welke bron nodig zijn. Binnen de informatiestandaard zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Het (scenario) MDO Verslaglegging - intramuraal bevat vier subscenario’s: de MDOs preoperatief, neoadjuvant, postoperatief en gemetastaseerd. Elk scenario bevat bijvoorbeeld welke gegevens uit het radiologieverslag nodig zijn, en - wanneer een biopt is afgenomen - welke gegevens uit het pathologieverslag.

Daarnaast bevatten scenario’s ook welke gegevens door de behandelende zorgverlener vastgelegd moeten worden. Per behandelfase is gedefinieerd welke gegevens van de patiënt nodig zijn voor het MDO. De MDO-formulieren ondersteunen zowel de voorbereiding als de bespreking van de patiënt op het MDO.

Wat moet er gebeuren?

  • Implementeren van (intramurale) MDO-formulieren in het EPD.
  • Zorgen voor automatische en gestructureerde, discrete overname van benodigde gegevens (minimale dataset). Gebruik hiervoor de informatiestandaard(en) en waar mogelijk de bestaande zorginformatiebouwstenen (zibs).

Wie zijn er nodig?

  • medisch specialist betrokken bij NABON
  • projectleiders betrokken organisaties
  • functioneel beheer en EPD-leverancier
  • klinisch informaticus

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Scenario's vertalen naar formulieren in bijvoorbeeld de tool FormStudio (voorbeeld).
  • Het definitieve formulier aanleveren aan de EPD-leverancier om dit in te bouwen in het EPD.
  • Evalueren van de werkbaarheid van het geïmplementeerde formulier.

Meer weten?

De tool FormStudio is een webapplicatie die bedoeld is om standaarden voor de klinische verslaglegging, ook wel formulieren genoemd, te kunnen demonstreren, testen, reviewen, raadplegen en implementeren. Voorbeelden van standaarden voor de klinische verslaglegging zijn een standaard voor het operatieverslag, consultverslag of MDO-bespreking. Zorgverleners, de relevante partijen uit de zorg en zorg-ICT, en IKNL ontwikkelen en beheren deze standaarden in samenwerkingsverbanden.

De beoogde gebruikers van de webapplicatie zijn zorgverleners, medewerkers van ICT-afdelingen van ziekenhuizen, en leveranciers. ICT-afdelingen en leveranciers kunnen de webapplicatie gebruiken bij de implementatie van de standaard in een zorginformatiesysteem. Zij kunnen de implementatie realiseren door de standaard na te bouwen of te implementeren als HL7 FHIR Questionnaire.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen