Opdracht aan de ICT-leverancier

Voor een technische implementatie is het noodzakelijk dat de opdrachtgever een opdracht aan de leverancier verstrekt.

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om de dossiervoering MDO verslaglegging - intramuraal op basis van de informatiestandaard Mammacarcinoom in te bouwen in het informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • projectmanager ziekenhuis
  • functioneel beheerder ziekenhuis
  • applicatiebeheerder ziekenhuis
  • ICT-leverancier ziekenhuis
  • medisch specialist, lid van het NABON
  • klinisch informaticus voor de verbinding tussen de verschillende professionals

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van de dossiervoering MDO verslaglegging - intramuraal, in overeenstemming met de informatiestandaard Mammacarcinoom.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven wat er ontbreekt of gewijzigd moet worden aan de offerte bij de ICT-leverancier om deze te kunnen accorderen.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om de dossiervoering MDO verslaglegging - intramuraal in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

De zorgaanbieder vraagt een offerte op bij de ICT-leverancier voor participatie in het project. Voor het ziekenhuis houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het EPD uiteindelijk het bovengenoemde technische bericht kan samenstellen en kan versturen naar de het MDO. Voor het MDO houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het EPD uiteindelijk de bovengenoemde dossiervoering kan ontvangen en kan verwerken (hergebruik van gegevens). Het is daarbij vooral ook belangrijk dat gebruikers leren hoe zij hiermee moeten werken.

Hieronder gaan we verder in op de vragen en de eisen die aan de leverancier kunnen worden gesteld.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen