Kwalificaties

Let op, er kan momenteel nog niet op deze informatiestandaard worden gekwalificeerd.

Nictiz biedt softwareleveranciers de mogelijkheid om hun software te laten toetsen op de correcte implementatie van informatiestandaarden. Dit noemen we kwalificatie. Met deze kwalificatie tonen softwareleveranciers aan dat hun product of dienst aan de eisen voldoet en kunnen zorgverleners als eindgebruikers op de juiste manier informatie uitwisselen. Nictiz coördineert dit proces en voert de kwalificatie uit.

Wat moet er gebeuren?

Kwalificeren van het informatiesysteem voor de informatiestandaard Mammacarcinoom bij Nictiz door de ICT-leveranciers.

Wie zijn er nodig?

 • functioneel beheerder ziekenhuis
 • applicatiebeheerder ziekenhuis
 • ICT-leverancier ziekenhuis
 • Nictiz Kwalificatiecentrum
 • klinisch informaticus voor de verbinding tussen de verschillende professionals

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Op de hoogte zijn van wat (her)kwalificatie inhoudt.
 • Bepalen welke versie van de informatiestandaard wordt geïmplementeerd om te bepalen of kwalificatie van toepassing is.
 • Wanneer van toepassing: controleren of de ICT-leverancier gekwalificeerd is. Wanneer dit niet het geval is, de ICT-leverancier verwijzen naar het Nictiz Kwalificatiecentrum.

Meer weten?

Meer informatie over kwalificatie staat op de website van Nictiz. Hier vind je informatie de volgende onderwerpen:

 • Wat is een kwalificatie.
 • Wat houdt het kwalificatieproces in (via een infographic).
 • De doorlooptijd van een kwalificatie.
 • De voorwaarden en eisen van kwalificatie.
 • Wat is een herkwalificatie.
 • De actoren en hun rollen die bij kwalificatie betrokken zijn.
 • Een overzicht van gekwalificeerde softwareleveranciers.
 • Een overzicht van netwerkleveranciers die zijn gekwalificeerd als zorgserviceprovider (ZSP).
 • Uitleg over het gebruik van BITS.

Voor de volledigheid vind je hieronder een korte toelichting op de belangrijkste informatie.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen