Stakeholders

Zowel medisch specialisten als leveranciers hebben behoefte aan een governanceproces voor de informatiestandaarden. In de praktijk zal er een werkgroep van gebruikers en leveranciers moeten worden gevormd.

Stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de gegevensoverdracht naar en van het MDO en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

Wat moet er gebeuren?

  • Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de gegevensoverdracht.
  • Bepalen wie welk belang heeft.
  • Behoeften van elke stakeholder in kaart brengen.

Wie zijn er nodig?

  • projectmanager en projectteam

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Bepalen van de primaire en secundaire stakeholders.
  • Definiëren van de mate van betrokkenheid van de stakeholders.
  • Opstellen van een stakeholderanalyse.
  • Verifiëren van de stakeholderanalyse bij het projectteam.

Meer weten?

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen