Operationaliseren en beheren

Om de MDO verslaglegging - intramuraal in productie te nemen en te beheren zijn afspraken nodig.

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van de dossiervoering MDO verslaglegging - intramuraal. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze gegevensoverdracht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de MDO verslaglegging - intramuraal beschikbaar.

Wie zijn er nodig?

  • informatiemanager ziekenhuis
  • medisch specialist, lid van het NABON
  • functioneel beheerder ziekenhuis
  • informatiearchitect ziekenhuis
  • ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leveranciers infrastructuur

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning voor alle betrokken medewerkers in de keten. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van de MDO verslaglegging - intramuraal.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van de MDO verslaglegging - intramuraal. Dit gebeurt met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken binnen het ziekenhuis, ICT-leveranciers en personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd en alle informatie over de koppelingen binnen het EPD Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op het operationaliseren en beheren van de gegevensoverdracht, en de beheerafspraken die gemaakt moeten worden.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen