Patient journey

Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. Voor elk scenario moet de gegevensoverdracht tussen de verschillende afdelingen en applicaties binnen het ziekenhuis worden gespecificeerd.

Wie zijn er nodig?

  • MDO-coördinator
  • functioneel beheerder ziekenhuis
  • klinisch informaticus

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Workflows uittekenen.
  • Minimale dataset voor elk van de stappen bepalen.
  • Zorgen dat de minimale dataset automatisch overgenomen kan worden.

Meer weten?

Het MDO beschreven in het XTB-WD-profiel bestaat uit een vijftal stappen die na elkaar, op een onafhankelijke wijze, in samenhang met elkaar uitgevoerd worden. De opgeleverde documenten/resultaten van een stap, de output-documenten, zijn vervolgens de input-documenten en ook triggers voor de volgende stap.

Het XDW-profiel beschrijft op een algemene wijze hoe een proces gemoduleerd moet worden, zodat een workflowdefinitie gestandaardiseerd opgeslagen kan worden. In de workflowdefinitie staat beschreven hoe een bepaalde workflow eruitziet. Op het moment dat een workflow begint, wordt aan de hand van deze workflowdefinitie per lopend proces een workflowdocument gecreëerd. Dit workflowdocument kun je zien als een digitaal centraal opgeslagen ‘loopbriefje’ van de patiënt. In dit workflowdocument worden per proces de status en de in- en outputdocumenten behorende bij één patiënt bijgehouden. Op deze manier kan op een eenvoudige wijze de tijdlijn van het proces weergegeven worden.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen