Technische berichten

De uitwerking van de technische berichten volgens de applicatielaag in het vijflagenmodel is nog in ontwikkeling. Een (uitgebreidere) pilot in HiX versie 6.2+ (MDO) en Sectra (radiologie) loopt. Het gaat dan zowel om de intramurale (EPD, RIS, PACS, PALGA PM/LIMS) uitwisseling tussen applicaties als de transmurale (BVO, HA, Netwerk, NBCA, NKR) uitwisseling tussen ketenpartners en patiënt. De extramurale uitwisseling wordt in een andere usecase besproken.

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier voor het verzenden en ontvangen van de uit te wisselen technische berichten. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • ICT-leverancier(s)
  • informatiemanager(s)
  • functioneel beheerder(s)
  • informatiearchitect(en)
  • technische berichtenexperts

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om de uitwisseling van het technisch bericht/ de technische berichten te ondersteunen.
  • Wanneer nodig: de ondersteuning van dit technisch bericht/ deze technische berichten onderdeel maken van het opstellen van de opdracht tot implementatie aan de desbetreffende ICT-leveranciers.

Meer weten?

Om informatiesystemen in de zorg met elkaar te kunnen laten communiceren, wordt gebruikgemaakt van technische berichten. Voor zorgverleners zijn deze technische berichten niet direct zichtbaar, maar voor ICT-leveranciers zijn ze hét middel om data eenduidig en met de juiste context onderling te kunnen uitwisselen.

Voor de gegevensoverdracht van het EPD naar het MDO-verslag is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van deze technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier. We volgen hierin de IHE Handreiking: Transmurale MDO Mammacarcinoom, waarin de technische specificaties beschreven staan waaraan applicaties van de verschillende leveranciers moeten voldoen om onderling gegevens te kunnen uitwisselen op basis van de informatiestandaard Mammacarcinoom van het NABON.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen