Strategie- en beleidsvorming

Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen. Door de zorginformatie en patiëntgegevens op een eenduidige manier en volgens een vaste structuur vast te leggen, wordt bovendien hergebruik van deze gegevens mogelijk en hoeven zorgverleners ze niet steeds opnieuw te registreren. Afspraken die zorgverleners hierover maken, worden vastgelegd in informatiestandaarden.

Wat moet er gebeuren?

  • Afspraken maken over het opstellen, publiceren, implementeren en beheren van een informatiestandaard Mammacarcinoom.
  • Regelen van draagvlak en commitment.
  • Inhoud afstemmen op al gebruikte terminologie zoals de richtlijn Mammacarcinoom, de radiologische ACR-standaarden en de PALGA-protocollen.

Wie zijn er nodig?

  • zorgprofessionals vertegenwoordigd in de verschillende gremia (NABON, PALGA, Richtlijnwerkgroep)
  • klinisch informatici voor de verbinding en afstemming

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Eenduidige terminologie vaststellen.
  • Bestaande datasets aanpassen naar aanleiding van deze terminologie.

Meer weten?

  • Het programma Registratie aan de Bron richt zicht op het aanjagen en versnellen van de implementatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en zorginformatiebouwstenen (zibs). Dit is de basis voor eenduidige registratie.
  • Kijk voor meer informatie op de pagina van Registratie aan de Bron.
MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen