Functioneel ontwerp

Om op het juiste moment over de juiste informatie in de optimale vorm te kunnen beschikken is het belangrijk om het zorgtraject systematisch te analyseren. Hiervoor wordt per ziekte of aandoening de informatiebehoefte stap voor stap bekeken (1e consult, beeldvormend onderzoek, MDO, operatie, etc.) en uitgewerkt in verschillende templates voor gestructureerde en gestandaardiseerde verslaglegging.

Om tot deze templates te komen, is de landelijke richtlijn Mammacarcinoom als uitgangspunt genomen. Op basis van de landelijke richtlijn hebben IKNL en NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) een informatiestandaard Mammacarcinoom opgesteld. In deze informatiestandaard staan de klinische gegevens die volgens de landelijke richtlijn nodig zijn in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Vervolgens is de informatiestandaard aangevuld met klinische gegevens die nodig zijn voor het MDO. Dit resulteerde in het MDO-formulier mammacarcinoom die de arts en/of verpleegkundig specialist gebruikt bij de voorbereiding op het MDO en tijdens de MDO-bespreking zelf.

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de gegevensoverdracht staat gespecificeerd en de meerwaarde van gegevens is bepaald. Het betreft hergebruik van informatie uit het EPD en het MDO-formulier voor vier verschillende MDO’s: preoperatief, neoadjuvant, postoperatief en gemetastaseerd mammacarcinoom.

Wie zijn er nodig?

 • medisch specialist, lid van het NABON
 • informatiemanager ziekenhuis
 • ICT-leverancier EPD
 • klinisch informaticus voor de verbinding tussen de verschillende professionals
 • informatiearchitect ziekenhuis

Meer weten?

Het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Mammacarcinoom bevat de beschrijvingen en de opbouw van alle scenario’s (usecases). Elke usecase bevat de beschrijving van het stukje zorgproces waarbinnen een bericht wordt verstuurd tussen twee zorgaanbieders.

Er zijn vier verschillende typen MDO’s waarin berichten voor de gegevensoverdracht uitgewerkt zijn:

 • MDO preoperatief (80 concepten)
  • Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:
   • Nieuwe patiënten met een verdenking op een maligne afwijking en/of positieve lymfeklieren.
   • Bestaande patiënten die al behandeld zijn voor een mammacarcinoom en waarbij een verdenking is op een nieuwe primaire tumor of een recidief.
  • Opmerkingen:
   • Patiënten waarvan voorafgaand aan het MDO bekend is dat zij metastasen hebben, worden besproken volgens de gegevensset voor het MDO gemetastaseerd.
   • Patiënten met een complex recidief zijn niet meegenomen in deze standaard. Deze patiënten worden besproken volgens de huidige werkwijze van verslaglegging.
   • Voorbeeld van het formulier voor voorbereiding en bespreking.
 • MDO neoadjuvant (70 concepten)
  • Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:
   • Patiënten die neoadjuvant en curatief worden behandeld, en tussentijds worden besproken. Dit kan na drie of vier kuren, dit is verschillend per ziekenhuis.
   • Patiënten die neoadjuvant en curatief worden behandeld, na het afronden van de kuren. Ook dit verschilt per ziekenhuis.
   • Voorbeeld van het formulier voor voorbereiding en bespreking.
 • MDO postoperatief (76 concepten)
 • MDO gemetastaseerd (55 concepten)
  • Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:
   • Nieuwe patiënten die primair gemetastaseerd zijn en palliatief worden behandeld.
   • Bestaande patiënten die behandeld worden of in het verleden behandeld zijn voor een mammacarcinoom waarbij metastasen gevonden worden en palliatief behandeld worden.
   • Voorbeeld van het formulier voor voorbereiding en bespreking.
MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen