Draagvlak en borging

Wat moet er gebeuren?

Het creëren van draagvlak is nodig als er (grote) veranderingen op stapel staan, en vooral als die veranderingen consequenties hebben voor mensen persoonlijk. Onderdeel daarvan is het definiëren van wat een implementatie oplevert, en voor wie.

Wie zijn er nodig?

 • zorgverleners
 • bestuurders
 • team- en/of afdelingsmanagers
 • projectleiders
 • CIO
 • functioneel beheerders EPD
 • functionaris gegevensbescherming, privacy- en security officers

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

 • Uitzoeken wie de belangrijkste partijen zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden.
 • Inventariseren van hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijzen.
 • Bespreken van de urgentie van het probleem en waarom implementatie van de informatiestandaard nodig is.
 • Proberen aansluiting te vinden bij collega’s of instellingen die al gemotiveerd en enthousiast zijn.
 • Rekening houden met de benodigde randvoorwaarden voor de samenwerking, zoals tijd en geld.
 • Zorgen voor draagvlak in alle lagen van een organisatie, zowel binnen het bestuur als binnen de uitvoerende partners. Het is belangrijk aandacht te blijven besteden aan draagvlak.
 • Borgen van de nieuwe werkwijze.
 • Delen en vieren van successen.

Meer weten?

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring krijgt voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of maatregelen die je wilt gaan nemen. Het is een menselijke eigenschap om aan het oude vertrouwde en bekende te willen vasthouden, en dus weerstand tegen verandering te hebben. Je kunt draagvlak creëren door:

 • mensen te bevragen en bij de keuzes te betrekken;
 • rekening te houden met belangen en motivatie;
 • te onderhandelen met betrokken partijen;
 • te luisteren naar zorgen en bezwaren en open te staan voor feedback en mogelijke oplossingen.
MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen