Infrastructuur

De infrastructuur is in ontwikkeling binnen het programma OncoNext. Dit initiatief van het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON), het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en MedicalPHIT streeft naar betere oncologische zorg door het geautomatiseerd hergebruik van gegevens in het diagnose- en behandeltraject.

Dit levert iedereen in de zorg voordeel op:

 • Zorgverleners hebben niet meer te maken met dubbele registraties. Daardoor staat het beeldscherm minder centraal en is er meer tijd voor patiënten.
 • Patiënten krijgen meer aandacht van zorgverleners. Ook kunnen ze hun beelden en gegevens bekijken via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en ontvangen ze medische informatie in begrijpelijke taal. Thuis alles rustig nalezen is mogelijk.
 • Kwaliteitsregistraties en bevolkingsonderzoeken ontvangen automatisch gestructureerd vastgelegde data.
 • Wetenschappelijk onderzoekers kunnen gestructureerde data gebruiken voor transmuraal wetenschappelijk onderzoek, met data-ontsluiting over de schotten van de zorginstellingen heen.

Voorbeeld van een (toekomstig) MDO

 • De commissie standaardisatie verslaglegging van het NABON heeft een MDO-formulier ontwikkeld, die de EPD-leverancier het in het EPD ingebouwd heeft.
 • Het EPD beschikt ook over discrete data uit de BgZ, de radiologie- en pathologieverslagen en kan daarmee het MDO-formulier, eventueel met behulp van NLP (natural language processing), geautomatiseerd invullen.
 • Nadat het formulier volledig is ingevuld, kunnen de data in het geval van een transmuraal MDO via een FHIR-bericht naar een (intra- of extramuraal) MDO-portaal gestuurd worden.
 • Het MDO wordt verder in het MDO-portaal afgehandeld.
 • Op het einde wordt het definitieve verslag met behulp van FHIR naar de aanvrager teruggestuurd, die dit geautomatiseerd verwerkt in het EPD.

Wat moet er gebeuren?

 • Het MDO beschrijven.
 • Ontwikkelen van het MDO-formulier.
 • Het MDO-formulier in het EPD inbouwen.
 • Waar nodig data-items en waarden koppelen.

Wie zijn er nodig?

 • functioneel beheerder ziekenhuis
 • afgevaardigden van medisch specialisten ziekenhuis
 • klinisch informaticus voor de verbinding

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

 • Voor het gestructureerd vastleggen van informatie moeten computersystemen gegevens kunnen interpreteren en doorgeven, zodat de informatie overzichtelijk is voor artsen en begrijpelijk voor patiënten. OncoNext gebruikt hiervoor bestaande internationale informatiestandaarden en hun SNOMED-codes. SNOMED CT is het terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. Het bevat een grote verzameling medische begrippen die zorgverleners gebruiken om zorginformatie (klachten, symptomen, diagnose, behandeling) eenduidig vast te leggen. Door standaardisatie via SNOMED kunnen gegevens beter worden uitgewisseld en hergebruikt. Andere stelsels die gebruikt worden zijn LOINC, RadLex en TNM.
 • Afstemming realiseren tussen plekken waar informatie vastgesteld wordt, binnen zibs, Gegevensset Oncologie Algemeen of informatiestandaard Mammacarcinoom.
 • Koppelingen maken tussen de verschillende systemen (zie andere usecases):
  • Zorgverlener < > Zorgverlener
   • gestructureerd radiologieverslag
   • gestructureerde aanvraag en verwerking pathologieorder
   • gestructureerde verslaglegging in het MDO
   • verwijzing van en naar de huisarts
  • Technische testsessies houden met de EPD-leveranciers.
  • Functionele testsessies houden in de ziekenhuizen.
MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen