Scholing

Opleiding is een belangrijke vereiste voor implementatie. Hieronder beschrijven we hiervoor een aantal voorstellen.

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners en beheerders voor het verslagleggen middels de MDO verslaglegging - intramuraal. Zorg er daarbij voor dat de beheerders bekend zijn met de acties om de functionaliteit te beheren.

Wie zijn er nodig?

 • medisch specialist lid, van het NABON
 • functioneel beheerder ziekenhuis
 • ICT-leverancier ziekenhuis
 • opleidingscoördinator ziekenhuis

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een handleiding (opleidingsmateriaal) voor de zorgverleners.
 • Geven van de scholing.
 • Opstellen van support bij ingebruikname.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor de zorgverleners gebruikershandleidingen worden gemaakt. Het kan zijn dat deze beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die zij moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken met de nieuwe manier van overdragen naar het MDO.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten voor de beheerders de beheerafspraken worden gemaakt. Deze afspraak leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat ziekenhuiszorg operationeel blijft. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen