Terminologie- en Codestelsels

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Mammacarcinoom. Controleer en vergelijk eventuele specifieke terminologie en gecodeerde data-elementen in informatiesystemen van zorgaanbieders met de terminologie- en codestelsels in de dataset.

Wie zijn er nodig?

  • medisch specialist, lid van het NABON
  • klinisch informaticus

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Gebruik maken van de juiste terminologiestelsels bij het coderen van de data-items en waardenlijsten.
  • Controleren van de in de informatiestandaard gebruikte stelsels.
  • Afstemmen welke stelsels in de betreffende instelling gebruikt worden.
  • Waar mogelijk koppelingen maken met zorginformatiebouwstenen (zibs).

Meer weten?

Een terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk een eigen doel en eigen kenmerken. Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie noemen we een codestelsel als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Op de website van het Nictiz Terminologiecentrum kun je meer informatie vinden over terminologie- en codestelsels.

De informatiestandaard Mammacarcinoom maakt gebruik van nationale en internationale terminologie- en codestelsels, zoals SNOMED CT en Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC). In specifieke gevallen zijn waardenlijsten, zoals de NHG-tabellen, toegepast die landelijke beroepsgroepen beheren en aandragen. Bij het opstellen van de dataset zijn waar mogelijk zibs gebruikt.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen