Informatiestandaard

De gegevens uit de informatiestandaard Mammacarcinoom voor de MDO-verslaglegging bestaat voor 95% uit gestructureerde en gestandaardiseerde vragen en antwoorden (ook wel data-items en waardenlijsten genoemd), waardoor hergebruik van gegevens eenduidiger en eenvoudiger wordt. Het betreft een minimale set van gegevens voor het MDO. Elk ziekenhuis kan deze in het eigen EPD aanvullen met ziekenhuis specifieke gegevens.

De informatiestandaard is, waar mogelijk, afgestemd op de (inter)nationale terminologieën en classificatiestelsels zoals TNM en ICD-O-3 en op de landelijke PALGA-protocollen  voor mammacarcinoom en de landelijke standaard voor het radiologieverslag. Deze afstemming is nodig om automatische overname van de relevante pathologie- en radiologiegegevens in de MDO-voorbereiding en verslaglegging mogelijk te maken.

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de gegevensoverdrachten (zie functioneel ontwerp ) van en naar verschillende MDO’s in het ziekenhuis op basis van zowel de Gegevensset Oncologie Algemeen en de informatiestandaard Mammacarcinoom.

Wie zijn er nodig?

  • medisch specialist, lid van het NABON
  • informatiemanager ziekenhuis
  • functioneel beheer ziekenhuis
  • ICT-leverancier EPD
  • klinisch informaticus voor de verbinding tussen de verschillende professionals
  • informatiearchitect ziekenhuis

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Inhoudelijke controle uitvoeren van de juistheid, volledigheid en volgordelijkheid van de MDO-formulieren, zodat alle benodigde klinische gegevens van een patiënt compleet en eenduidig beschikbaar zijn bij de verschillende MDO-besprekingen.
  • Identificeren en vaststellen van een lokale uitbreiding van de minimale dataset.
  • Procedures opstellen voor voorbereiding, bespreking en verslaglegging van het MDO.

Meer weten?

Door informatie gestructureerd en gestandaardiseerd vast te leggen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt, onder andere voor automatische uitwisseling (zonder overtypen) tussen zorgverleners en zorginstellingen. Daarnaast zijn de gegevens herbruikbaar voor secundaire doeleinden, zoals de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de NABON Breast Cancer Audit (NBCA), wetenschappelijk onderzoek & statistiek en business intelligence. Deze secundaire doeleinden worden in een andere usecase besproken.

De commissie “Standaardisatie verslaglegging” van het NABON voert de regie op de landelijke standaardisatie en implementatie van de dataset voor het mammacarcinoom. De commissie van zorgprofessionals heeft de informatiestandaard Mammacarcinoom ontwikkeld voor de verschillende zorgdisciplines in nauwe samenwerking met ICT-professionals en ondersteuning van IKNL. Het NABON is eigenaar (houder) van de informatiestandaard Mammacarcinoom. De landelijke standaarden voor de MDO- en radiologieverslaglegging zijn onderdeel van deze informatiestandaard. De commissie bepaalt periodiek op basis van feedback van gebruikers en ontwikkelingen vanuit landelijke programma’s, zoals Regionale Oncologienetwerken en Registratie aan de Bron, of er wijzigingen nodig zijn in de informatiestandaard. Wijzigingen kunnen daarnaast nodig zijn als gevolg van voortschrijdend klinisch inzicht of aanpassingen in de landelijke richtlijn.

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen