Proces

Om het proces te optimaliseren is het van belang dat alle data eenvoudig (automatisch) toegevoegd kunnen worden bij de aanvraag. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners deze data niet meer hoeven over te typen.

Wat moet er gebeuren?

  • Data moeten gestructureerd vastgelegd worden volgens de informatiestandaard Mammacarcinoom. Deze is gebaseeerd op (inter-)nationale landelijke standaarden (Eenheid van Taal).
  • Er moeten afspraken zijn over welke informatie verplicht en optioneel in elk scenario uitgewisseld moeten worden. Dit staat beschreven in een informatieparagraaf.

Wie zijn er nodig?

  • projectleiders betrokken organisaties
  • functioneel beheer
  • informatiearchitect
  • klinisch informaticus

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Beschrijven van het aanmeld- en overdrachtsproces binnen de eigen organisatie.
  • Onderzoeken of er wijzigingen nodig zijn in de werkinstructies, om ervoor te zorgen dat de registratie van zorginformatie op de juiste plaats in het dossier plaatsvindt.
  • Maken en evalueren van de afspraken, en terugkoppelen als informatie ontbreekt.

Meer weten?

In onderstaand figuur staat het werkproces rondom het (intramuraal) MDO weergegeven. De NABON-standaard voor het MDO is ontwikkeld voor de verslaglegging door de zorgverlener van de gele stappen; voorbereiden MDO en MDO-bespreking voor mammacarcinoom. Per behandelfase (preoperatief, neoadjuvant, etc.) is gespecificeerd welke klinische gegevens minimaal nodig zijn voor de voorbereiding en bespreking van een patiënt met borstkanker. Deze staan beschreven onder het kopje functioneel ontwerp. Lees ook de Blauwdruk optimaal MDO (Regionale Oncologienetwerken), welke naast informatie ook over het optimaliseren van de organisatorische kant van het MDO gaat.

 

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen