Dataset

Door de zorginformatie of patiëntgegevens op een eenduidige manier en volgens een vaste structuur vast te leggen, wordt hergebruik van deze gegevens mogelijk. De informatiestandaard beschrijft de benodigde klinische gegevens die nodig zijn volgens de richtlijn voor de diagnostiek, besluitvorming en behandeling van de patiënt in het gehele zorgproces.

Wat moet er gebeuren?

  • Gebruikmaken van de dataset (te vinden op ART-DECOR) uit de informatiestandaard Mammacarcinoom en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.
  • Bij discrepanties dient de in de informatiestandaard gebruikte terminologie gevolgd te worden.

Wie zijn er nodig?

  • medisch specialist, lid van het NABON
  • klinisch informaticus voor de verbinding tussen de verschillende professionals

Wat zijn de belangrijkste to-do’s? (allen reeds gedaan)

  • Integreren van de zibs en de Gegevensset Oncologie Algemeen in de informatiestandaard Mammacarcinoom.
  • Coderen van alle data-items in de dataset (zie terminologie en codestelsels).
  • Publiceren van de dataset op ART-DECOR.

Meer weten?

De gehele informatiestandaard is te vinden op ART-DECOR . Meer informatie staat onder het kopje “informatiestandaard”. De gegevensset specifiek voor deze usecase staat onder “scenario’s”.

De informatiestandaard kun je ook downloaden als Excel via deze link: Excel informatiestandaard Mammacarcinoom .

MDO Verslaglegging - intramuraal

Andere lagen