Technische berichten

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) is hiervoor een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening(en), informatiemanager ziekenhuis.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening(en), informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis.
  • Technische berichtenexperts.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om de technische berichten ambulanceoverdracht naar de SEH te ondersteunen.
  • Indien nodig: de ondersteuning van deze technische berichten onderdeel maken van het opstellen van de opdracht tot implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH aan de desbetreffende ICT-leverancier. Zie hiervoor het thema Opdracht aan ICT-leverancier.

Meer weten?

Om informatiesystemen in de zorg met elkaar te kunnen laten communiceren, wordt gebruik gemaakt van technische berichten. Technische berichten hebben een bepaalde structuur, gedefinieerd door de HL7v3/CDA. Deze technische berichten zijn ontwikkeld op basis van HL7v3/CDA-templates. De data-elementen zoals in het datascenario gespecificeerd, worden met deze technische berichten overgedragen van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) naar het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS).

Voor zorgverleners zijn technische berichten niet direct zichtbaar, maar voor ICT-leveranciers zijn deze hét middel om data eenduidig en met de juiste context onderling te kunnen uitwisselen.

De technische berichten zijn direct gekoppeld aan de datascenario’s. In ART-DECOR is bij elk data-element een link naar het technische bericht te vinden. Deze zijn met name van belang voor de ICT-leveranciers van het AMBIS en het ZIS. Zie ook hiervoor het thema dataset.

Ambulance berichten

Andere lagen