Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop uitwisseling tussen de Regionale Ambulancevoorziening(en) (RAV’s) en de ziekenhuizen binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken. Ambulances dienen namelijk ook bovenregionaal digitaal te kunnen overdragen aan de ziekenhuizen.

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Contact opnemen met de beheerder van de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV) bij Ambulancezorg Nederland (AZN) voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationalisatie met de ICT-leverancier van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor het aansluiten op het LSDV.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met het LSDV.
  • Beschrijven van de activiteiten voor het aansluiten op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 dagen in de week wordt beheerd.

Meer weten?

Voor het versturen van berichten tussen de ambulancevoorziening(en) en het ziekenhuis bestaat er een landelijke technische infrastructuur, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende netwerken en applicaties. Alle berichten die in Nederland worden verstuurd tussen een AMBIS en een ZIS gaan via de LSDV van AZN. Voor een goed werkende infrastructuur is het van belang dat er een infrastructuur is opgezet tussen het AMBIS en de LSDV en tussen de LSDV en het ZIS. Wordt er bijvoorbeeld een directe verbinding opgezet van het AMBIS naar het ZIS, dan is het als spoedeisende hulp (SEH) niet mogelijk berichten te ontvangen van een ambulance uit een andere regio.

Zie voor meer informatie over het LSDV het animatiefilmpje op de website van AZN.

Ambulance berichten

Andere lagen

Laat een reactie achter

Nictiz ontvangt graag input van lezers en gebruikers van de tool Amigo! om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zorgaanbieders.