Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop uitwisseling tussen de Regionale Ambulancevoorziening(en) (RAV’s) en de ziekenhuizen binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal digitaal kan worden overgedragen.

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Contact opnemen met de beheerder van de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV) bij Ambulancezorg Nederland (AZN) voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationaliseren met de ICT-leverancier van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor de aansluiting op het LSDV.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met het LSDV.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 dagen in de week wordt beheerd.

Meer weten?

Voor het versturen van berichten tussen de ambulancevoorziening(en) en het ziekenhuis bestaat er een landelijke technische infrastructuur, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende netwerken en applicaties. Alle berichten die in Nederland worden verstuurd tussen een AMBIS en een ZIS gaan via de LSDV van AZN. Voor een goed werkende infrastructuur is het van belang dat er een infrastructuur is opgezet tussen het AMBIS en de LSDV en tussen de LSDV en het ZIS. Wordt er bijvoorbeeld een directe verbinding opgezet van het AMBIS naar het ZIS, dan is het als spoedeisende hulp (SEH) niet mogelijk berichten te ontvangen van een ambulance uit een andere regio.

Zie voor meer informatie over het LSDV het animatiefilmpje op de website van AZN.

Ambulance berichten

Andere lagen