Kwalificaties

Wat moet er gebeuren?

Kwalificeren van het informatiesysteem voor de informatiestandaard Acute Zorg bij Nictiz door de ICT-leveranciers.

Wie zijn er nodig?

 • Applicatiebeheerder ambulancevoorziening(en), applicatiebeheerder ziekenhuis.
 • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis.
 • Nictiz Kwalificatiecentrum.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Op de hoogte zijn van wat (her)kwalificatie inhoudt.
 • Bepalen welke versie van de informatiestandaard wordt geïmplementeerd om te bepalen of kwalificatie van toepassing is.
 • Indien van toepassing: controleren of de ICT-leverancier gekwalificeerd is. Wanneer dit niet het geval is, de ICT-leverancier verwijzen naar het Nictiz Kwalificatiecentrum.

Meer weten?

Voor meer informatie over kwalificatie kan worden gekeken op de website van Nictiz. Daar kan gelezen worden over:

 • Wat een kwalificatie is.
 • Wat het kwalificatieproces inhoudt (door middel van een infographic).
 • De doorlooptijd van een kwalificatie.
 • De voorwaarden en eisen van kwalificatie.
 • Wat een herkwalificatie is.
 • De actoren en hun rollen die bij kwalificatie betrokken zijn.
 • Een overzicht van gekwalificeerde softwareleveranciers.
 • Een overzicht van netwerkleveranciers die zijn gekwalificeerd als zorgserviceprovider (ZSP).
 • Contactgegevens van het Nictiz Kwalificatiecentrum.
 • Uitleg over het gebruik van BITS.

Voor de volledigheid volgt hieronder een korte toelichting op de belangrijkste informatie.

Ambulance berichten

Andere lagen