Proces

Wat moet er gebeuren?

Beschrijven van het gewenste proces voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) binnen het regionale acute zorgnetwerk. Analyseer wat de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces van overdracht gaat verlopen na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor een voorbeeld van het proces onderaan deze pagina bij 'Meer weten'.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening(en), manager SEH.
  • Procesmanager ambulancevoorziening(en), procesmanager ziekenhuis.
  • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aanwijzen van een procesmanager die zich verdiept in de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.
  • Onderzoeken van de wijzigingen in de werkinstructies, die het gevolg zijn van het implementeren van de gegevensoverdracht. Let hierbij vooral op de handelingen in de werkinstructies. Doordat de gegevensoverdracht gestructureerd gaat verlopen, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om gegevens secuurder en vollediger in te vullen in het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) dan voorheen. De SEH kan zich beter voorbereiden op de komst van de patiënt, doordat gegevens al beschikbaar zijn door de gestructureerde gegevensoverdracht. Ook dit heeft invloed op de werkinstructies.
  • Maken van duidelijke afspraken met alle betrokkenen zoals hierboven genoemd over de nieuwe werkinstructies.

Meer weten?

Binnen het gehele acute zorgproces vinden verschillende gegevensuitwisselingen plaats, zoals beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Hieronder wordt specifiek ingegaan op hoe de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH in het algemeen verloopt. Deze procesbeschrijving is afkomstig van Ambulancezorg Nederland (AZN).

Ambulance berichten

Andere lagen

Laat een reactie achter

Nictiz ontvangt graag input van lezers en gebruikers van de tool Amigo! om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zorgaanbieders.