Datakwaliteit

Wat moet er gebeuren?

Borgen, al tijdens de implementatie, dat ook na de implementatie de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) correct en volledig blijft verlopen.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening(en), informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening(en), informatie-architect ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Monitoren op datakwaliteit: ambulance-zorgverleners moeten de uit te wisselen gegevens op de correcte en volledige wijze invoeren en SEH-zorgverleners moeten toetsen of de ontvangen gegevens volledig en correct zijn.

Meer weten?

De kwaliteit van gegevensoverdracht wordt geborgd door regelmatig te controleren of de gegevensuitwisseling correct en volledig gebeurt.

Functioneel beheerders en informatiemanagers (al dan niet in samenwerking met business intelligence) van de zorgaanbieders monitoren periodiek op de juistheid van de uitgewisselde gegevens. Bij de ambulance moet vooral gekeken worden of de gegevens correct en volledig worden ingevoerd in de juiste invoervelden in het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS). Alleen dan kan de gegevensuitwisseling goed verlopen. Bij de SEH moet periodiek worden getoetst of alle gegevens nog goed worden aangeleverd en vervolgens op een correcte wijze worden getoond aan de gebruikers. Dit geldt voor het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). 

Voor alle zorgaanbieders geldt de aanbeveling om datakwaliteitsmanagement als onderdeel op te nemen in de organisatiestructuur. Data wordt immers gezien als een bedrijfsasset, waarbij een goed ingerichte datamanagement structuur en grip biedt op onder andere datakwaliteit. Zie ter inspiratie het DAMA-wiel (zie afbeelding hieronder) en het Data Management Book of Knowledge van de Data Management Association.

Ambulance berichten

Andere lagen