Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze gegevensoverdracht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH 24/7 beschikbaar. 

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening(en), informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening(en), informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leveranciers infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de ambulance en de SEH. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de ambulancevoorziening, SEH-verantwoordelijken binnen het ziekenhuis, ICT-leveranciers en personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd en alle informatie over de koppelingen tussen het Ambulance Informatiesyteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder wordt verder ingegaan op operationaliseren en beheren en de beheerafspraken die gemaakt moeten worden.

Ambulance berichten

Andere lagen