Stakeholders

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de berichten 8, 9 en 10 van de informatiestandaard acute zorg en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

Wie zijn er nodig?

  • Projectmanager ambulancevoorziening(en), projectmanager ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen van de primaire en secundaire stakeholders.
  • Definiëren van de mate van betrokkenheid van de stakeholders.
  • Opstellen van een stakeholderanalyse.
  • Verifiëren van de stakeholderanalyse bij het projectteam.

Meer weten?

Primaire stakeholders
Primaire stakeholders zijn personen of groepen die direct betrokken zijn bij de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. Deze personen en groepen zijn betrokken bij het opstarten, uitwerken en uitvoeren van de implementatie en het in gebruik nemen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. De mate waarin deze stakeholders belang hebben en de mate waarin zij invloed hebben, is over het algemeen hoog. Bekijk het voorbeeld van een stakeholderanalyse met daarin de verschillende categorieën voor de mate van belang en invloed.

Secundaire stakeholders
Secundaire stakeholders zijn personen of groepen die indirect of in mindere mate betrokken zijn bij de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. Deze gegevensoverdracht is onderdeel van de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts - huisartsenpost - ambulance voorziening – afdeling spoedeisende hulp. Deze Richtlijn bestaat in totaal uit 22 berichten. Om deze 22 berichten te kunnen uitwisselen volgens de richtlijn dienen alle zorgaanbieders uit de acute zorgketen deze berichten te implementeren. Alle betrokkenen binnen deze keten hebben dus belang bij elke implementatie. Bekijk de voorbeelden van de secundaire stakeholders en wie er indirect betrokken kunnen zijn tijdens de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.

Hieronder worden voorbeelden gegeven van de verschillende betrokken en belanghebbende partijen bij  de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. Aan de hand van de samenstelling binnen de organisatie, kan er een verschil zijn tussen primaire en secundaire stakeholders.

Ambulance berichten

Andere lagen