Functioneel ontwerp

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de gegevensoverdracht staat gespecificeerd en de meerwaarde van de gegevens is bepaald.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening(en), informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulanceverpleegkundige, spoedeisende hulp (SEH)-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening(en), informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen in hoeverre het functioneel ontwerp aansluit op de beschreven processen, richtlijnen en werkafspraken van de zorgaanbieder.
  • In kaart brengen welke functies binnen de zorgaanbieder betrekking hebben op de bedrijfsrollen zoals genoemd in het functioneel ontwerp .

Meer weten?

Het  functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Acute Zorg bevat de beschrijvingen en de opbouw van alle usecases van de informatiestandaard Acute Zorg. Elke usecase bevat de beschrijving van het stukje zorgproces waarbinnen een bericht wordt verstuurd tussen twee zorgaanbieders. Voor elk bericht is er een usecase uitgewerkt.

In het overzicht van de 21 verschillende gegevensuitwisselingen tussen de zorgaanbieders binnen het proces van de acute zorg, staan drie berichten (bericht 8, 9 en 10) van de ambulance naar de SEH benoemd. Zoals al in het thema informatiestandaarden is toegelicht, zijn deze drie berichten inhoudelijk precies hetzelfde. Vandaar dat deze berichten zijn samengevoegd tot één bericht en dus ook één usecase: ambulanceoverdracht naar de SEH. Dus zonder het onderscheid te maken tussen vooraankondiging, interventie en beloop.

In het functioneel ontwerp zijn voor deze usecase de betrokken informatiesystemen – een Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en een Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) – als systeemrollen beschreven. Alsook de transacties tussen deze informatiesystemen en de bedrijfsrollen. De bedrijfsrollen worden vervuld door de gebruikers van de betrokken informatiesystemen. In dit geval dus de ambulanceverpleegkundigen en de SEH-artsen en -verpleegkundigen.

Ter verduidelijking en scoping: bij het opstellen van een usecase wordt gebruik gemaakt van een patient journey, zie ook het gelijknamige thema in de zorgproces laag.

Ambulance berichten

Andere lagen