Opdracht aan de ICT-leverancier

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp (SEH) van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening(en), manager SEH.
  • Projectmanager ambulancevoorziening(en), projectmanager ziekenhuis.
  • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Applicatiebeheerder ambulancevoorziening(en), applicatiebeheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van het technische bericht ambulanceoverdracht naar de SEH in het informatiesysteem, conform de informatiestandaard Acute Zorg.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven wat er mist of gewijzigd moet worden aan de offerte bij de ICT-leverancier om deze te kunnen accorderen.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om het technische bericht ambulanceoverdracht naar de SEH in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

De zorgaanbieder vraagt een offerte op bij de ICT-leverancier voor participatie in het project. Voor de ambulance houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) uiteindelijk het bovengenoemde technische bericht kan samenstellen en kan versturen naar de SEH. Voor de SEH houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) uiteindelijk het bovengenoemde technische bericht kan ontvangen en kan verwerken (hergebruik van gegevens). Het is daarbij vooral ook belangrijk dat gebruikers leren hoe zij hiermee moeten werken.

Hieronder wordt verder ingegaan op de vragen en de eisen die aan de leverancier kunnen worden gesteld.

Ambulance berichten

Andere lagen