Scholing

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners en beheerders voor het digitaal versturen en ontvangen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Zorg er daarbij voor dat de beheerders bekend zijn met de acties om de functionaliteit te beheren.

Wie zijn er nodig?

 • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
 • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis.
 • Opleidingscoördinator ambulancevoorziening(en), opleidingscoördinator ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een handleiding (opleidingsmateriaal) voor de zorgverleners.
 • Opstellen van een rooster voor scholing van de zorgverleners en beheerders.
 • Vrijmaken van de zorgverleners en gebruikers voor scholing.
 • Inschrijven van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Geven van de scholing.
 • Opstellen van support bij ingebruikname.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor de ambulance-zorgverleners en voor de SEH-zorgverleners gebruikershandleidingen worden gemaakt. Het kan zijn dat deze beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die zij moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken met de nieuwe manier van overdragen aan de SEH.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten voor de beheerders de beheerafspraken worden gemaakt. Deze afspraak leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat de ambulanceoverdracht 24/7 operationeel blijft. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

Ambulance berichten

Andere lagen