Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Ontwerpen en implementeren van de overdrachtsfunctionaliteit in het informatiesysteem. Hierbij moet het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) dus gereed zijn voor het samenstellen en versturen van het technische bericht ambulanceoverdracht naar SEH. Het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) moet gereed zijn voor het ontvangen en verwerken (hergebruiken van gegevens) van het technische bericht ambulanceoverdracht naar SEH. De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Wie zijn er nodig?

  • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening(en), informatie-architect ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
  • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten en wat de doorlooptijd wordt voor de implementatie.
  • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen en applicaties.
  • Implementeren van het technische bericht ambulanceoverdracht naar SEH in het AMBIS, zodat het gereed is voor versturen. 
  • Implementeren van het technische bericht ambulanceoverdracht naar SEH in het ZIS, zodat het gereed is voor ontvangen. 
  • Testen van de koppeling met gebruikers van de ambulancevoorziening en de SEH voordat het in gebruik wordt genomen. Hierbij ook de performance en bruikbaarheid controleren.
Ambulance berichten

Andere lagen