Businesscase

Wat moet er gebeuren?

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening(en), bestuurder ziekenhuis.
 • Manager ambulancevoorziening(en), manager SEH.
 • Projectmanager ambulancevoorziening(en), projectmanager ziekenhuis.
 • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Uitwerken van de businesscase bij de start van de implementatie.
 • Sturen hierop tijdens en na de implementatie.
 • Aanpassen van de businesscase tijdens de implementatie, zodat nieuwe inzichten direct kunnen worden meegenomen.

Meer weten?

Om een businesscase op te stellen, helpt het om de volgende onderdelen uit te werken:

 • Huidige situatie.
 • Gewenste situatie.
 • Beoogd resultaat.
 • Winsten.
 • Kosten- en batenafweging.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven waarin bovengenoemde onderdelen zijn uitgewerkt voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.

Ambulance berichten

Andere lagen