Patient journey

Wat moet er gebeuren?

Ontwikkelen van patient journeys voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de ambulance en de SEH.

Wie zijn er nodig?

 • Manager ambulancevoorziening(en), manager SEH.
 • Procesmanager ambulancevoorziening(en), procesmanager ziekenhuis.
 • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Ontwikkelen en vastleggen van een aantal patient journeys.
 • Toetsen van deze patient journeys op representatie voor:
  • functionaliteit
  • techniek
  • veiligheid
 • Maken van inhoudelijke afspraken over punten als het formaat, het detailniveau en de mate waarin informatie wordt uitgewisseld bij de verschillende patient journeys. Niet alleen intern maar ook tussen de verschillende organisaties.
 • Benoemen van de voordelen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH bij de zorgverleners. Dit helpt bij de implementatie.

Meer weten?

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een patient journey.

Ambulance berichten

Andere lagen