Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Wat moet er gebeuren?

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Door deze standaarden aan te houden, wordt goede kwaliteit van zorg geboden aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening(en), manager spoedeisende hulp (SEH).
  • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

Meer weten?

Hieronder wordt het kwaliteitskader Spoedzorgketen en de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp kort uitgelegd.

Ambulance berichten

Andere lagen

Laat een reactie achter

Nictiz ontvangt graag input van lezers en gebruikers van de tool Amigo! om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zorgaanbieders.