Strategie- en beleidsvorming

Wat moet er gebeuren?

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en de manier waarop deze gerealiseerd kunnen worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening(en), bestuurder ziekenhuis.
 • Manager ambulancevoorziening(en), manager spoedeisende hulp (SEH).
 • Projectmanager ambulancevoorziening(en), projectmanager ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Organiseren van de keten:
  • Aanwijzen van een ketenregisseur (projectmanager) binnen de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.
  • Bepalen hoe de effecten van de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH gemeten moeten worden.
   • Tip: verzamel de ervaringen van de zorgverleners in de keten en beoordeel deze samen op meerwaarde.
  • Bepalen welke organisaties betrokken moeten worden voor het behalen van de doelstelling. Zie hiervoor het thema Stakeholders.
  • Opzetten van de gezamenlijke governance voor projectbewaking, projectsturing en verbinding tussen alle deelnemende organisaties (stuurgroep).
  • Bepalen met wat voor mogelijke risico’s en calamiteiten er rekening gehouden moet worden tijdens het project, hier een plan en maatregelen voor uitdenken en dit vastleggen in een continuïteitsplan.
  • Vaststellen van de projectovereenkomst tussen de deelnemende organisaties. Deze ondersteunt de (digitale) strategie van de organisaties. Het geeft aan hoe de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH past bij de langetermijnvisie op het gebied van gegevensuitwisselingen.
 • Inrichten van een project per organisatie:
  • Aanwijzen van een projectleider binnen de organisatie. Deze werkt nauw samen met de ketenregisseur van de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. Deze is in lijn met de keten.
  • Bepalen hoe de effecten van de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH gemeten moeten worden.
   • Tip: verzamel specifieke ervaringen van de zorgverleners in de organisatie en beoordeel deze op meerwaarde. Tijdens de operationalisatie kunnen door middel van een feedbacksessie de effecten worden getoetst en de leerpunten worden geformuleerd.
  • Maken van een plan van aanpak waarin de volgende onderdelen naar voren komen
   • Bepalen van de governance binnen de organisatie voor projectsturing en -bewaking.
   • Bepalen welke middelen nodig zijn voor de uitvoering, zoals mensen, materieel en financiering.
   • Expliciet maken van taken, verantwoordelijkheden en planning.
  • Zorg dragen voor een gecoördineerde overdracht van het project naar de beheerorganisatie.

Meer weten?

Hieronder worden ten aanzien van het ketenbeleid, de projectinrichting per organisatie en de projectstructuur verdere adviezen en voorbeelden gegeven.

Ambulance berichten

Andere lagen

Laat een reactie achter

Nictiz ontvangt graag input van lezers en gebruikers van de tool Amigo! om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zorgaanbieders.