Bestuurlijk commitment

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.

Wie zijn er nodig?

  • Bestuurder ambulancevoorziening(en), bestuurder ziekenhuis.
  • Manager ambulancevoorziening(en), manager spoedeisende hulp (SEH).
  • ROAZ manager.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Betrekken van de bestuurders en managers vanaf de start tot en met de uiteindelijke implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. Neem hen mee in de opgestelde businesscase en maak hen onderdeel van de (gezamenlijke) governance voor projectbewaking en -sturing. Zie voor meer informatie de thema’s Businesscase en Strategie- en beleidsvorming.

Meer weten?

Hieronder wordt verder ingegaan op de rol van de bestuurder en wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop bestuurlijk commitment geregeld kan worden.

Ambulance berichten

Andere lagen

Laat een reactie achter

Nictiz ontvangt graag input van lezers en gebruikers van de tool Amigo! om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zorgaanbieders.