Patiënttoestemming

Wat moet er gebeuren?

Er hoeft niets te gebeuren want de patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wie zijn er nodig?

  • Privacy officer.
  • Security officer.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • De gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH is toegestaan volgens de WGBO. De ambulance mag de patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld. 

Meer weten?

Hieronder wordt verwezen naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)-richtlijn waarin beschreven staat hoe om te gaan met medische gegevens. Ook wordt verwezen naar de website van de KNMG voor de WGBO. Ten slotte heeft het ministerie van VWS een factsheet opgesteld over wanneer de patiënt toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze is in lijn met de KNMG-richtlijn. Belangrijk om rekening mee te houden: de factsheet gaat niet in op de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling, het informed consent (art. 7:450 BW).

Ambulance berichten

Andere lagen